september 2012

9 september 2011

Wat gebeurt er als het fietsgebruik in een gemeente toeneemt?


Het Fietsberaad en DHV onderzochten wat de effecten zijn op de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de volksgezondheid als het fietsgebruik met 10 procent toeneemt. In deze studie werd Alkmaar als voorbeeldstad genomen. De effecten zijn ingeschat door gebruik te maken van simulatiemodellen. Wanneer het fietsgebruik met 10% stijgt in Alkmaar daalt het aantal autokilometers met 3% en binnen de bebouwde kom daalt het aantal autokilometers zelfs met 6%.

Deze verschuiving van de auto naar de fiets heeft de verschillende effecten, zoals:
  • Het aantal verliesuren per autoverplaatsing daalt met 15%. In geld uitgedrukt betekent dit een besparing van 3 tot 6 miljoen euro per jaar voor de stad Alkmaar. 
  • Binnen de bebouwde kom daalt de schadelijke uitstoot van personenauto’s met ruim 7%. Meer fietsen draagt dus bij aan de lokale luchtkwaliteit. 
  • De ernstige geluidshinder daalt met 2% 
  • Een huishouden stoot 3% minder CO2 uit wanneer elke inwoner 10% vaker gaat fietsen. 
  • 10% meer fietsen heeft maar weinig effect op het aantal mensen wat te weinig beweegt: slechts 3%. 

De effecten treden alleen op als er daadwerkelijk een overstap van de auto naar de fiets plaatsvindt. Deze studie zoomt niet in op de manier waarop de stijging van 10% bereikt kan worden. Informatie hierover is hier te vinden.

Lees ook:
Studie waarin is gekeken naar belemmeringen voor het fietsgebruik in Brabantse steden. En naar de effecten als het fietsgebruik stijgt naar het niveau van fietssteden als Groningen, Zwolle en Houten.Geen opmerkingen:

Een reactie posten