september 2012

8 september 2011

De 10 argumenten

     Gezondheid

Argument 1: Fietsen verhoogt je fitheid
Door regelmatig te fietsen verhoogt de fitheid met 13%. Dit staat gelijk aan 1-2 keer in de week fitnessen. 25% van de werknemers fietst naar het werk. Alleen al door naar het werk te fietsen voldoet een kwart van deze mensen al aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).

Argument 2: Fietsen houdt je op gewicht
Door dagelijks 30 minuten te fietsen met een tempo van 18 km/h verbrandt een persoon 150 kcal extra. Fietsen draagt bij aan het voorkomen van overgewicht, maar in het geval van overgewicht is fietsen ook een goede vorm van bewegen. Het hoge fietsgebruik in Nederland is een reden waarom het overgewicht in Nederland gemiddeld lager ligt dan in omringende landen.

Argument 3: Regelmatig fietsen geeft je een lekker gevoel
Naast invloed op de fysieke gezondheid heeft fietsen ook invloed op de mentale gezondheid. Zo heeft fietsen een positief effect op onder andere stress, depressie en angst.

Argument 4: Fietsen vermindert de kans op ziek zijn en door te fietsen leef je langer
Regelmatig fietsen vermindert de kans op ziekten, zoals hart- en vaatziekten en borstkanker. Zo neemt de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten met 11% af. Volgens een Deense studie neemt de kans op vroegtijdig overlijden af met 39%.

Lees ook:

     Milieu

Argument 5: Meer fietsen betekent schonere lucht in je eigen omgeving
Door te fietsen dragen fietsers bij aan een schonere lucht, omdat de uitstoot van emissies wordt vermeden, maar aan de andere kant ondervinden fietsers meer negatieve effecten van een slechte luchtkwaliteit door te gaan fietsen. Door de inspanning van het fietsen wordt lucht dieper ingeademd en kunnen de schadelijke stoffen dus ook dieper in het lichaam binnendringen. De winst, die je boekt door te fietsen is echter groter dan het effect van de schadelijke stoffen die je inademt. Wanneer alle woonwerk-autoritten tot 7,5 km zouden worden vervangen door fietsritten wordt jaarlijks 3.700 ton NOx, 330 ton fijn stof en 1200 ton zwaveldioxide minder uitgestoten. Al zal het niet lukken om al die ritten te vervangen door de fiets, toch is hier potentie voor verandering.

Argument 6: Fietsen is stil
Een toename van het aantal fietsers beperkt de geluidsoverlast. Dat leidt tot minder gezondheidsproblemen, zoals stress, slaapproblemen en mentale klachten.

Argument 7: Meer fietsen betekent minder uitstoot van broeikasgassen
Als iemand 4 kilometer op de fiets aflegt in plaats van met de auto, bespaart dit één kilo CO2-uitstoot. Als de fiets de bus vervangt, scheelt dit voor elke 8 kilometer één kilo CO2. Voor een bromfiets is dit 16 kilometer per kilo CO2.

Lees ook:
  • De studies op de pagina Effecten op luchtkwaliteit en milieu van het Fietsberaad 
  • Het onderzoek van het Planbureau van de Leefomgeving waaruit blijkt dat wanneer overal zoveel gefietst zou worden als in Groningen er 0,8 à 0,9 megaton CO2 bespaard wordt. 
  • Gezondheidsvoordelen van Fietsen: Studie Barcelona
  • De berekening van de Fietsersbond dat het vervangen van al die korte autoritten door fietsritten theoretisch een besparing van 2,42 miljoen ton CO2 kan opleveren. 
  • Met deze calculator kan uitgerekend worden hoeveel CO2 je bespaart door te fietsen. 

     Kosten

Argument 8: Fietsen is voordelig
Afhankelijk van het soort fiets kunnen door (meer) te fietsen kosten worden bespaard, zowel voor de fietser zelf als voor de gemeente/ overheid. Zo kost autorijden gemiddeld 2500-8500 euro per jaar,bij een gemiddeld jaar kilometrage, terwijl fietsen op een simpele woonwerk fiets 175 euro per jaar kost. Daarnaast kan de fiets kosten besparen als het gaat om infrastructuur, gezondheidszorg of de kosten voor de sportschool of andere sportactiviteiten.

     Bereikbaarheid

Argument 9: Fietsen verbetert de bereikbaarheid op de korte afstand
Fietsen legt minder beslag op de ruimte, zoals op parkeerplekken en tijdens het rijden zelf. De bereikbaarheid zal ook verbeteren, al vermoedt TNO dat het effect op files op het hoofdwegennet beperkt is.

Argument 10: Fietsen is gemakkelijk
Fietsen is gemakkelijk, omdat je van deur tot deur kan reizen en geen parkeerproblemen hebt. Om te fietsen is geen speciale sportkleding nodig en de kans op blessures is relatief klein in vergelijking met andere vormen van beweging.

Lees ook:
Stimuleren fietsgebruik heeft vooral groot effect op de bereikbaarheid in de stad1 opmerking:

  1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

    BeantwoordenVerwijderen