september 2012

9 september 2011

Fietsgebruik in Nederlandse gemeenten

34% van alle ritten tot 7.5 km wordt per fiets afgelegd. Als we naar alle ritten kijken, is dit percentage 23%. Tussen gemeenten zijn er grote verschillen. Het aandeel fiets in stedelijke ritten varieert van 3% tot 53% (MON, geaggregeerde cijfers van MON over 2004-2008).

Figuur 4. Aandeel van de fiets in alle verplaatsingen < 7,5 km in Nederland

Op de kaart  is te zien dat het aandeel fiets vooral op de Waddeneilanden en in het noorden en het oosten van het land erg hoog is. Zuid-Limburg scoort minder goed, wat waarschijnlijk verklaard kan worden door het heuvelachtige landschap.

Van de provincies scoren met name Overijssel en Friesland hoog met respectievelijk 26 en 27% (Tabel 2). Het gemiddelde per provincie varieert van 17-27%, waarbij alleen Limburg onder de 20% scoort.  Vanwege de verschillen in de betrouwbaarheid van de data staan het minimum en maximumpercentage ook in de tabel vermeld.

provincie
gemiddeld (%)
hoogst scorende gemeente
%
min %
max
%
laagst scorende gemeente
%
min %
max
%
Drenthe
23
Noordenveld
26
23
29
Aa en Hunze
20
17
22
Flevoland
22
Urk
31
27
35
Lelystad
15
14
17
Friesland
27
Vlieland
53
32
74
Ferwerderadiel
18
12
24
Gelderland
24
Scherpenzeel
34
26
43
Maasdriel
14
11
18
Groningen
21
Haren
32
28
36
Bellingwedde
12
8
16
Limburg
17
Venray
29
25
32
Vaals
3
1
5
Noord-Brabant
21
Asten
30
25
36
Loon op Zand
14
11
17
Noord-Holland
23
Texel
34
27
40
Zandvoort
11
8
15
Overijssel
26
Borne
33
28
38
Ommen
17
13
20
Utrecht
23
Oudewater
30
23
37
Vianen
14
10
17
Zeeland
24
Middelburg
31
29
33
Noord-Beverland
12
8
15
Zuid-Holland
23
Oegstgeest
32
27
37
Oostflakkee
13
8
19

Tabel 2. Fietsaandeel voor alle verplaatsingen per provincie (MON, geagreggeerde gegevens over 2004-2008)

De gemiddelden voor de verschillende stedelijkheidsgraden  liggen heel dichtbij elkaar: 22-24% (Tabel 3). Binnen de verschillende categoriën zien we grote verschillen. Zo scoort Leiden 31%, terwijl Rotterdam achterblijft met maar 14%. Dit betekent dat de stedelijkheidsgraad geen sterk verklarende factor is voor de verschillen in fietsgebruik, want in alle categoriën komen zowel hoge als lage scores voor. Dit sluit aan bij de studies, waarin bevolkingsdichtheid niet als verklarende factor naar voren komt..

stedelijkheids-graad
gemiddeld (%)
hoogst scorende gemeente
%
min. %
max. %
laagst scorende   gemeente
%
min. %
max.
%
1
22
Leiden
31


Rotterdam
14
13
15
2
22
Oegstgeest
33
27
37
Heerlen
9
8
10
3
24
Borne
33
28
38
Kerkrade
9
7
10
4
23
Scherpenzeel
34
26
43
Vaals
3
1
5
5
22
Vlieland
53
32
74
Gulpen-Wittem
9
6
11

Tabel 3. Hoogst en laagst scorende gemeenten wat betreft fietsaandeel per stedelijkheidsgraad (MON, geagreggeerde gegevens over 2004-2008)

Lees ook:
Andere studies over fietsbeleid:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten